Michał Wójcik w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego

12 lipca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik odbył wizytę studyjną w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), gdzie spotkał się z kierownictwem, funkcjonariuszami i pracownikami Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 

 

Celem wizyty było przedstawienie aktualnego stanu realizacji zadań w SDE, organizacji i wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających w tym systemie oraz zagadnień formalno-prawnych. Prezentacja bieżących zagadnień, związanych z trwającymi aktualnie pracami nad opracowaniem projektu budżetu państwa na 2018 r. w zakresie SDE, spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem Ministra z uwagi na sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej.

Nowatorskie rozwiązania cechujące polski dozór elektroniczny skazanych oraz ich praktyczne zastosowania osiągnęły już duży potencjał wykonawczy, dający możliwość szerszego stosowania SDE w aktualnym stanie prawnym. Szerokie planowanie nowych funkcjonalności w przyszłości zostały bardzo pozytywnie ocenione. Jednocześnie Minister wyraził uznanie i pozytywnie ocenił dotychczasowe funkcjonowanie monitoringu elektronicznego skazanych oraz podkreślił potrzebę dalszego rozwoju tego systemu.

 

Czytaj całość na: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-wizyta-studyjna-michala-wojcika-sekretarz-stanu-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-w-centrali-monitorowania-systemu-dozoru-elektronicznego

 

Źródło: sw.gov.pl

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe