Wójcik: Albo ktoś decyduje się na drogę sędziowską, albo decyduje się, żeby być politykiem. SN to najważniejszy sąd w Polsce

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem mieszania się sędziów w sprawy polityczne. Albo ktoś decyduje się na drogę sędziowską, albo decyduje się, żeby być politykiem. 

— podkreślił na antenie Radia Maryja wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, przypominając jednocześnie, że państwo opiera się na trzech filarach - władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Bliźniaczki z polskim obywatelstwem porwane we Francji. Jest reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo sprawiedliwości wystąpiło do francuskiego resortu sprawiedliwości z prośbą o opis sprawy zniknięcia bliźniaczek z polskim obywatelstwem - poinformował w środę w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Według doniesień mediów, czteroletnią Avę i Mię zabrał ich ojciec - Anglik. Matka, która jest Polką, po rozstaniu z mężczyzną zamieszkała z dziewczynkami we Francji.

Przełom w rozmowach w sprawie Jugendamtów

Lista polskich rodzin zastępczych i sieć Domów Polskich w Niemczech, a także stała polsko-niemiecka grupa robocza monitorująca działalność Jugendamtów - to najważniejsze postulaty Ministerstwa Sprawiedliwości, które podczas dzisiejszych (5 marca 2018 r.) rozmów w Berlinie zyskały akceptację strony niemieckiej.

Z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika w stolicy Niemiec doszło do pierwszego spotkania polskich i niemieckich ekspertów, którzy podjęli tematykę związaną m.in. z funkcjonowaniem Jugendamtów. Rozmowy mające na celu ochronę polskich dzieci w Niemczech zakończyły się przyjęciem przełomowych ustaleń.

Strona niemiecka, reprezentująca rząd federalny, wyraziła akceptację dla propozycji zgłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Najważniejsze z nich to utworzenie w Niemczech listy polskich rodzin zastępczych oraz Domów Polskich, gdzie znajdowałyby opiekę polskie dzieci, w przypadkach, gdy są rozdzielane z rodzicami. Sieć takich domów powinna powstać w dużych skupiskach polonijnych w Niemczech. Kolejny istotny polski postulat to powołanie, na mocy porozumienia międzyresortowego, stałej grupy roboczej, która na bieżąco w relacjach polsko-niemieckich zajmowałaby się sprawami związanymi z pieczą nad dziećmi. Również w tej kwestii strona niemiecka wyraziła aprobatę.

Wójcik dla wPolsce.pl o sprawie sędziego Topyły: "Gdyby zwykły Kowalski stanął przed sądem, to nie byłoby żadnych wątpliwości".

Konsultowałem tę sprawę z kilkoma osobami i nie miały co do niej najmniejszych wątpliwości, ale jak się okazuje dla Sądu Najwyższego były  —mówił dla telewizji wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do decyzji Sądu Najwyższego, który uniewinnił sędziego Topyłę od zarzutu kradzieży 50 zł.

Gorąco w studiu TVP. Dolniak: Ustawa o IPN ma niejasne zapisy. Wójcik: To czemu nie włączyliście się w proces legislacyjny?

Wypowiedź kanclerz pokazuje, że nasze prawo do ochrony naszego imienia nie jest przez nikogo negowane, ale chodzi tylko o formułę w jakiej będziemy to robić—mówił Barbara Dolniak, gość „Wiadomości”. Wicemarszałek Sejmu odniosła się tym samym do słów kanclerz Angeli Merkel, która dzisiaj podkreśliła, że odpowiedzialność za Holokaust ponoszą Niemcy.

 

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odnosząc się do słów kanclerz Niemiec, powiedział:

To są bardzo ważne słowa. Przyznam, że oczekiwałem, że kanclerz Merkel zabierze głos w tej sprawie. Dzisiaj p. Merkel w sposób jednoznaczny powiedziała, że Niemcy biorą na siebie odpowiedzialność za Holokaust, czyli coś o czym wszyscy wiemy. Doszliśmy do sytuacji absurdalnej, kiedy Polacy są oskarżani o Holokaust.

Dość dramatu polskich dzieci! Rząd proponuje rewolucyjne zmiany w unijnym prawie

Z inicjatywy polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie dotyczące przepisów regulujących postępowanie w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik przedstawił propozycję zmiany unijnego rozporządzenia (Bruksela II bis), która zwiększa ochronę prawną polskich dzieci za granicą. Zmian w unijnym prawie domaga się cała Grupa Wyszehradzka, która oczekuje od Unii Europejskiej przyjęcia w ramach prawa wspólnotowego takich regulacji, które zwiększą szanse na to, by dzieci były umieszczane w rodzinie zastępczej, w której zachowane zostaną ich więzy rodzinne, językowe i kulturowe.

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe