Wystąpienie Wiceministra Sprawiedliwości w Sejmie 27.09.2017

Wystąpienie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Projektowana regulacja ma na celu rozwiązanie problemu związanego z pokrywaniem kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego (np. zwrot należności świadka za stawiennictwo w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez straż gminną albo straż miejską).

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

28-09-2017

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe