Wniosek o zawieszenie płatności składki członkowskiej

Na posiedzeniu Rządu 26 kwietnia ministrowie Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik złożyli wniosek by Rada Ministrów wystąpiła do Komisji Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do budżetu Unii Europejskiej.

 

 

 

Do Polski od początku trwania konfliktu zbrojnego przyjechało ponad 3 mln uchodźców. Koszt ich utrzymania szacowany jest na około 10-22% budżetu. To olbrzymia kwota, która jest poważnym obciążeniem dla Polski. Tymczasem, do tej pory Unia Europejska przeznaczyła na pomoc dla uchodźców 559 mln euro, które wcześniej zostały Polsce przyznane i w większości zostały już zakontraktowane na inne cele. Porównując tą sytuację do roku 2016, kiedy UE przekazała Turcji 6 mld euro na wsparcie uchodźców, widać jak niska jest to suma. 

 

Zawieszenie składek członkowskich jest przewidziane w art. 122 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z nim, w sytuacji kiedy państwo członkowskie ma poważne trudności, m. in. z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego kontrolą, Unia Europejska może przyznać pomoc takiemu państwu. Natomiast z art. 80 Traktatu  wprost wynika zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności państw członkowskich m.in. wobec wspólnej polityki granicznej. Natomiast artykuł 78 Traktatu przyjmuje zasadę, zgodnie z którą, gdy przynajmniej jedno z państw członkowskich UE znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Unia może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego państwa. Dlatego na podstawie tego artykułu ministrowie wystąpili o środek tymczasowy w postaci zawieszenia całości lub części składki, celem przekazania jej na potrzeby uchodźców.

27-04-2022

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe