Uroczyste mianowanie asesorów sądowych

265 asesorów sądowych odebrało dziś akty mianowania od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. To pierwsi asesorzy sądowi – absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

 

- Jesteście osobami o najwyższych kwalifikacjach profesjonalnych, jeśli chodzi o wiedzę prawną, umiejętności poruszani się w sferze kodeksów, ustaw, przepisów. Ale pamiętajcie o tym, by nie zapominać o swojej osobistej wrażliwości, empatii – zwrócił się do asesorów sądowych Minister Zbigniew Ziobro.

- Siadając za stołem sędziowskim reprezentujecie nie tylko majestat władzy, ale też państwo, które powinno wykazywać empatię i zrozumienie dla ludzi. Chodzi o to, żebyście tej ludzkiej wrażliwości nie zostawiali gdzieś z boku i nie zapominali o niej w rutynie swojej pracy. Bo to jest czasami największym grzechem, jaki zdarza się w polskich sądach i negatywnie rzutuje na obraz polskiego sądownictwa. Właśnie ten brak empatii i zrozumienia – podkreślił.

Zaufanie obywateli

Asesurę sądową precyzują przepisy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 11 maja 2017 r. Dzięki wprowadzonym zmianom wymiar sprawiedliwości należycie wykorzysta świetnie przygotowanych prawników.

- Ta zmiana jest pomyślana nie dla polityków, nie dla korporacji sędziowskiej, ale dla wszystkich Polaków. Chcemy budować zaufanie obywateli do profesjonalizmu i bezstronności sądów, do sprawności działania sędziego. Państwo będziecie ambasadorowi tej zmiany, ambasadorami wprowadzenia instytucji asesora. Wierzę, że temu wyzwaniu sprostacie. Wierzę, że za trzy lata przyjdzie moment, kiedy spotkacie się na kolejnej uroczystości i otrzymacie nominację już nie z rąk Ministra Sprawiedliwości, ale Prezydenta RP i będzie to nominacja sędziowska. Przed Wami oczywiście czas próby. Życzę, aby ta próba była dla was zwycięska – powiedział Minister Zbigniew Ziobro.

W uroczystości, która miała miejsce w auli Warszawskiego Domu Technika NOT, wzięli udział m.in. wiceministrowie sprawiedliwości Michał Wójcik i Łukasz Piebiak, Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzata Manowska i Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Pełna niezawisłość

Asesorzy to „sędziowie na próbę”, którzy występują w systemach prawnych wielu państw Europy. Instytucja ta w polskim porządku prawnym ma długą tradycję, sięgającą okresu międzywojennego. Obecny status prawny gwarantuje asesorom pełną niezawisłość, niezbędną przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości dokonuje mianowania na stanowisko asesora sądowego na czas nieokreślony. Wykaz mianowanych asesorów niezwłocznie trafi do Krajowej Rady Sądownictwa, która w ciągu miesiąca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego (sprzeciw będzie podlegał kontroli Sądu Najwyższego). Jeśli przebieg służby asesora nie będzie budził zastrzeżeń, jego kandydatura zostanie przez KRS przedstawiona Prezydentowi RP do powołania na „pełnoprawnego” sędziego.  

Obowiązki w sądzie

Asesorzy sądowi będą pełnili w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem następujących czynności:

 

* stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

 

* rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw;

* rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W stanowiska asesorskie przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie przekształcana co roku część zwalnianych stanowisk sędziowskich. Na pozostałe stanowiska sędziowskie zostaną powołani inni przedstawiciele zawodów prawniczych.

 
źródło:
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe