Uciekli ze Szwecji. RPD złożył wniosek o azyl, szwedzkie władze odpowiadają

Szwedzkie władze poinformowały Ministerstwo Sprawiedliwości, że złożą wniosek o pilne wydanie stronie szwedzkiej trzech córek Rosjanina, który wywiózł je ze Szwecji do Polski - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Z kolei Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, podał, że został złożony wniosek o azyl dla rodziny.


Zdaniem wiceministra sprawiedliwości, Michała Wójcika, od tego, w jakim trybie zostanie złożony wniosek, może zależeć postanowienie sądu w tej sprawie. "Jest jeszcze za wcześnie, żeby przesądzać, co ostatecznie stanie się w tej sprawie. Na tę chwilę dzieci przebywają z ojcem w Polsce" - zaznaczył wiceminister.

 

 

"Tutaj liczy się przede wszystkim dobro dziecka"

W środę Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy orzekł, że trzy córki Rosjanina, który zabrał je z rodziny zastępczej i wywiózł ze Szwecji do Polski, pozostaną pod jego opieką do rozpatrzenia wniosku o przyznanie mu statusu uchodźcy. Wcześniej, w poniedziałek, 39-letni Rosjanin z trzema nieletnimi córkami został zatrzymany przez Straż Graniczną na warszawskim lotnisku. Jak relacjonował, kiedy matka dzieci zachorowała, dziewczynki zostały umieszczone w muzułmańskiej rodzinie zastępczej. W konsekwencji ojciec wywiózł je ze Szwecji do Polski.

Wiceminister Wójcik w rozmowie z PAP ocenił, że warszawski sąd rejonowy podjął w środę "bardzo dobrą decyzję". "Tutaj liczy się przede wszystkim dobro dziecka. To jest kluczowe w tej sprawie, a według mojej wiedzy dzieci zostały  wysłuchane przez sąd; dzieci chciały być przy ojcu" - zaznaczył.

Wójcik wyraził przy tym wdzięczność dla prokuratury za udział w środowym posiedzeniu sądu w tej sprawie. "Słowa podziękowania dla prokuratora, który pomimo tego, że bardzo późno dostał informację o posiedzeniu, pojawił się w sądzie i przedstawił jasne stanowisko, że dzieci mają pozostać przy ojcu w Polsce" - dodał.

Dwa możliwe tryby wniosku szwedzkich władz

Wójcik wskazał, że wniosek szwedzkich władz może zostać złożony w dwóch trybach. "Szwedzi mogą złożyć wniosek w trybie Konwencji Haskiej, co oznaczałoby, że uznają, iż doszło do porwania dziewczynek. Wówczas taki wniosek rozpatruje sąd okręgowy, a odwołanie od jego decyzji przysługuje do sądu apelacyjnego" - mówił.

 

Wniosek o wydanie dziewczynek może zostać również złożony "w trybie rozporządzenia 'Bruksela II BIS', które reguluje europejską współpracę w sprawach rodzinnych i małżeńskich. "W tym wypadku Szwedzi zwrócą się do strony polskiej o wykonanie szwedzkiego postanowienia o przekazaniu dzieci do rodziny zastępczej. Taki wniosek będzie rozpatrywany przez sąd rejonowy" - zaznaczył Wójcik.

 

Wyraził przy tym wątpliwość, czy szwedzkie postanowienie o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej jest w Polsce wykonalne i może zostać uznane przez sąd.

Jak zaznaczył, "jest jeszcze za wcześnie, żeby przesądzać, co w tej sprawie ostatecznie się stanie". "Na tę chwilę dzieci przebywają z ojcem w Polsce. Natomiast nasze działania w tej sprawie są zależne od strony szwedzkiej; od zapowiadanego przez Szwedów wniosku" - podkreślił Wójcik.

 

Pytany o umieszczanie dzieci w rodzinie zastępczej o odmiennym wyznaniu, ocenił to jako "łamanie tożsamości dziecka". Zwrócił uwagę, że w grudniu ub.r. Rada Europejska przyjęła przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. poprawkę "Bruksela II BIS", zgodnie z którą sprawy tożsamości kulturowej mają być uwzględniane przy kierowaniu dziecka do rodziny zastępczej.Jest wniosek o azyl

"Wniosek o azyl dla pana Denisa i jego trzech córek został złożony. Państwo polskie objęło ochroną na

 czas prowadzonego postępowania pana Denisa i jego córki. Do czasu zakończenia wszystkich postępowań wyjaśniających ze Szwecją, z Rosją pan Denis i jego córki będą bezpiecznie przebywać na terytorium Polski" - powiedział Pawlak. "Do czasu zakończenia postępowań administracyjnych związanych z udzieleniem prawa azylu nic złego w Polsce panu Denisowi stać się nie może" - poinformował PAP Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.

 

"To sytuacja skomplikowana, bo dotyczy obywateli Rosji, którzy wyjechali ze Szwecji i za którymi zgłoszono alert w systemie Schengen, czyli o zaginięciu. Brak było jakichkolwiek dokumentów, potwierdzających ten alert. Szwedzi nie przedstawili żadnych dokumentów, a powinni byli je przedstawić. Powstała bardzo trudna sytuacja, ponieważ przylecieli dwaj mężczyźni, którzy nie legitymowali się żadnymi dokumentami wobec dzieci i żądali ich wydania" - powiedział.

Stwierdził, że trzeba było zareagować szybko, bo ojciec nie miał żadnych dokumentów oprócz aktów urodzenia dzieci. Dlatego został złożony odręczny wniosek o ochronę przez państwo polskie. Ten wniosek spowodował, że sąd miał otwartą drogę, żeby zająć się tą sprawą.

 

Rzecznik Praw Dziecka stwierdził, że w Szwecji, "kraju, który powinien być dla nas jednym z przykładów praworządności, tego jak powinna wyglądać ochrona praw człowieka, konwencja o prawach dziecka nie została w sposób rzetelny zastosowana".

 

"Wniosek o azyl dla pana Denisa i jego trzech córek został złożony. Państwo polskie objęte ochroną 

zaś prowadzonego postępowania pana Denisa i jego córki. Do czasu zakończenia wszystkich postępowań wyjaśniających ze Szwecją, z Rosją pan Denis i jego córki będą bezpiecznie przebywać na terytorium Polski" - powiedział Pawlak. "Do czasu zakończenia postępowań administracyjnych związanych z udzieleniem prawa azylu nic złego w Polsce panu Denisowi stać się nie może" - dodał.

 

 

Źródło: https://fakty.interia.pl/polska/news-uciekli-ze-szwecji-rpd-zlozyl-wniosek-o-azyl-szwedzkie-wladz,nId,2919831?fbclid=IwAR0cUOXsNpDNo_IvDWE75rjdA_Sc6Tw13bdJQV--418ONjJsq-2Ig9ahuJg

 

 

 
05-04-2019

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe