Stop agresji wobec chrześcijan! Zebraliśmy prawie 400 tysięcy podpisów

W ciągu ostatnich lat znaczącą zwiększyła się liczba aktów agresji wobec chrześcijan oraz miejsc kultu. Dzisiaj to już nie tylko „hejterskie” wpisy i komentarze w internecie, ale także niszczenie kościołów, przerywanie nabożeństw czy wręcz przypadki przemocy fizycznej wobec osób duchownych.

 

W odpowiedzi na ten problem Solidarna Polska rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod projektem  zmiany w kodeksie karnym, które ułatwią pociąganie do odpowiedzialności sprawców agresywnych zachowań wobec chrześcijan. Co ważne, proponowane zmiany mają poprawić ochronę nie tylko wartości i wyznawców Kościoła katolickiego, a wszystkich kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.

 

Dzisiejsze przepisy w kodeksie karnym dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania wydarzeń związanych z wyznawaniem wiary są nieprecyzyjne. Aby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności np. za zakłócanie mszy trzeba udowodnić, że było to zrobione złośliwie. W postulowanej zmianie zapisów prawa sam fakt przerwania wydarzenia religijnego, np. poprzez wznoszenie antyreligijnych haseł czy prezentowanie transparentów, byłby ścigany z urzędu. Dzisiaj, aby sprawcę pociągnąć do odpowiedzialności należy to zrobić z powództwa cywilnego.

 

Więcej informacji można zaleźć na stronie internetowej www.wobroniechrzescijan.pl

 

 

 

Zbiórka podpisów została zakończona!

Prawie 400 tysięcy podpisów zostało złożonych pod projektem ustawy "W obronie chrześcijan".

Podpisy te trafiły do biura Marszałka Sejmu celem przeliczenia i dalszego procedowania ustawy.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w zbiórkę oraz wszystkim które złożyły swój podpis pod projektem serdecznie dziękujemy!

 

 

05-10-2022

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe