Spotkanie ministrów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak reprezentowali Polskę na dwudniowym (24-25 września) spotkaniu ministrów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu.

 

 

W rozmowach, które miały miejsce w Budapeszcie, na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Węgier wzięli udział ministrowie sprawiedliwości Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Holandii i Luksemburga.

W stolicy Węgier, które sprawują obecnie prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, ministrowie sprawiedliwości dyskutowali o pomocy ofiarom przestępstw i modelach skutecznych systemów pomocy prawnej.

Podczas dyskusji podkreślono konieczność zapewnienia ochrony i wsparcia dla ofiar terroryzmu. Planowane jest zacieśnienie europejskiej współpracy w tym zakresie. Ministrowie pozytywnie odnieśli się do idei wykorzystania już istniejącej sieci Praw Ofiar Przestępstw jako platformy wymiany informacji.

Tematem rozmów była również nowo tworzona tzw. Prokuratura Europejska. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia efektywności przyszłej współpracy pomiędzy Prokuraturą Europejską a dobrze funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej Eurojustem.  

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na fakt, że konieczne jest zagwarantowanie równorzędnej pozycji obu instytucji, tak aby powstanie Prokuratury Europejskiej nie doprowadziło do marginalizacji Eurojustu.

Eurojust został utworzony w 2002 r. w celu wzmocnienia walki z poważną przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie współpracy oraz koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością ponadgraniczną dotykającą kraje Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie posiada w Eurojuście swego przedstawiciela. Polskim reprezentantem jest prokurator Prokuratury Krajowej.   

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

29-09-2017

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe