Dzień edukacji

13 listopada br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Sprawiedliwości, Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Medali za Długoletnią Służbę pracownikom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nagrody otrzymało 26 pedagogów z 13 zakładów dla nieletnich.

 

 

 

Nagrody Ministra Sprawiedliwości i Medale za Długoletnią Służbę wręczał Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dariusz Piontkowski Minister  Edukacji Narodowej odznaczył wyróżnionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymali:

 • Janusz Dąbrowski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Mirosław Waszkiewicz, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Anna Cyran, psycholog  w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy
 • Alina Pasierbińska, psycholog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy
 • Adam Piętka, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy
 • Jerzy Sobczyk, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
 • Marta Kałabuk, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Iwona Zaglaniczna, pedagog w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Damian Banaszyński, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach – Zdroju
 • Grzegorz Kufel, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach – Zdroju
 • Teresa Popiołek, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach – Zdroju
 • Lech Bieliński, dyrektor szkół w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Mrozach
 • Elżbieta Wąsowska, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Mrozach
 • Tomasz Grabarczyk, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Zbigniew Jacek, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Katarzyna Ryszkowska, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Tomasz Kmieć, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Daniel Wypych, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Iwona Janiak, dyrektor  Zakładu Poprawczego w Świeciu
 • Jarek Baut, dyrektor szkół w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Tomasz Chalcarz, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Mariusz Kulig, kierownik warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Paulina Trzaska, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Grzegorz Grzegorek, dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie
 • Katarzyna Bieńkowska, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Aneta Grzegorczyk, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 11 pracowników: 10 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej, a jedna osoba - Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medale przyznawane są przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem:

 • Aldona Małgorzata Drabek, samodzielny referent w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Anna Maria Gajek, magazynier w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Jadwiga Halina Góralczyk, główna księgowa w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Jolanta Jadwiga Jeziorkowska, kucharka w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Wociech Dariusz Kowalski, starszy strażnik w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
 • Teresa Maria Lorek, kierownik administracji w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Zenon Czesław Niwelski, rzemieślnik gospodarczy w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Paweł Marek Poremski, kierownik warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
 • Marek Skowroński, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
 • Ryszard Walter, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem:

 • Grzegorz Piotr Paczkowski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został wręczony czterem pedagogom:

 • Rafałowi Dziwińskiemu, wychowawcy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Emilii Lenarczyk, wychowawcy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy
 • Marioli Maźniak, głównemu wizytatorowi w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS
 • Marii Miklewskiej, głównemu wizytatorowi w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS


Nagrodzeni odebrali też  gratulacje i życzenia dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

13-11-2019

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe