Minister Wójcik seminarium

 

 

20 listopada 2019 roku mija 30 lat od przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, która pomaga państwom skutecznie chronić prawa najmłodszych. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z MSZ zorganizował na Zamku Królewskim w Warszawie XIII Seminarium Warszawskie o prawach dzieci. Wziął w nim udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik.

 

 

 

 

- Ta konwencja wciąż jednoznacznie wskazuje, jak dzieci trzeba chronić przed przemocą, demoralizacją i wyzyskiem – mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, otwierając seminarium. Przypomniał, że twórcą projektu Konwencji jest Polak, prof. Tadeusz Smyczyński, którego miał zaszczyt uhonorować Odznaką Honorową za Zasługi Dla Ochrony Praw Dziecka.

Minister Michał Wójcik zwrócił uwagę na zmianę przepisów, przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości - ustawę reformującą postępowanie w tzw. sprawach haskich, dotyczącą wniosków o przekazanie dzieci za granicę oraz skuteczne reagowanie Ministerstwa Sprawiedliwości i służb konsularnych RP w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi.

Minister podkreślił, że obecnie 11 sądów okręgowych oraz jeden sąd apelacyjny z wyspecjalizowanymi w sprawach dotyczących praw dzieci sędziami zajmuje się wnioskami o wydanie dzieci z terytorium Polski. W każdej tzw. sprawie haskiej bierze udział prokurator, wprowadzono również przymus adwokacko-radcowski. Nadto istnieje możliwość zastosowania nadzwyczajnego środka odwoławczego w postaci skargi kasacyjnej. Po wprowadzeniu tych zmian (ustawa weszła w życie w sierpniu 2018 r.,) widać już pozytywne efekty nowego systemu.

Także dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości w czerwcu br. Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy stanowiące, że dzieci odbierane rodzicom na terenie Unii Europejskiej będą trafiać do rodzin zastępczych tożsamych kulturowo.

W seminarium wzięli udział także goście zagraniczni: Rzecznik Praw Dziecka Królestwa Szwecji Elisabeth Dahlin, przewodnicząca sekcji I Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sędzia Ksenija Turković i Kanclerz Sekcji I Europejskiego Trybunału Abel Campos oraz przedstawiciele polskiego parlamentu, środowisk naukowych, prawniczych i organizacji pozarządowych.

Podczas paneli rozmawiano m.in. o standardach ochrony w systemie strasburskim i wyzwaniach dotyczących skutecznej walki z patologiami w internecie. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na konieczność współpracy rządów z organizacjami pozarządowymi, aby wypracować dobre praktyki i dalsze priorytety działań na rzecz ochrony praw najmłodszych.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

20-11-2019

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe