Konkurs historyczny

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, harcerzy oraz członków organizacji młodzieżowych, którzy ukończyli 15 lat, z województw dolnośląskiego i śląskiego do udziału w konkursie historycznym "Wołyń - Pamięć Pokoleń".

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży historii Polskich Kresów Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni ludobójstwa  popełnionej na Polakach i obywatelach II RP innych narodowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej.

 

 

 

 

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w jednej
z dwóch kategorii:

a) praca literacka napisana w języku polskim na jeden z trzech tematów, nie powinna przekraczać 5 stron tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5):

–  „Refleksje młodego Polaka na temat filmu „Wołyń” w reż. Wojciecha Smarzowskiego”,

– „Porównanie postaw Polaków Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów Polaków przed śmiercią z rąk nacjonalistów ukraińskich”,

– „Martyrologia duchowieństwa polskiego na Kresach Wschodnich na przykładzie Ojca Ludwika Wrodarczyka”

 

b) praca na temat: „Zbrodnia wołyńska we wspomnieniach znanych mi osób”.

Praca ta powinna być  samodzielną, tj. pozyskaną przez uczestnika Konkursu relacją na temat wydarzeń osoby, która była ich świadkiem lub relacją osoby zmarłej, która pozostawiła świadectwo w formie przekazu rodzinnego, nigdzie wcześniej nie publikowanego. Relacja powinna być przekazana w formie pisemnej, przekazu audio lub audiowizualnego dokonanego przez uczestnika Konkursu, przy czy może być wzbogacona o fotografie, dokumenty itp. (także w formie elektronicznej). Forma audiowizualna nie może przekroczyć 15 minut długości projekcji w formacie mp4.

 

Prace należy przesłać do dnia 31.03.2021 r. w formie wydruku lub pliku audiowizualnego wraz z kopią umieszczoną na opisanym imieniem i nazwiskiem nośniku pamięci typu pendrive – na adres: Biuro Poselskie Michała Wójcika ul. Mariacka 7/1 40-014 Katowice lub na adres e-mail: biuro@michalwojcik.eu

 

Nagrody:

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymają nagrody w formie wycieczek do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli Dla każdego uczestnika przewidziane są nagrody książkowe. Przewiduje się również nagrody dla nauczycieli lub opiekunów uczestników Konkursu, których prace zostały nagrodzone.

 

Organizatorzy:

- Pan Michał Wójcik – Minister - Członek Rady Ministrów

- Pani Beata Kempa – Poseł do Parlamentu Europejskiego

- Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

- Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z siedzibą w Bytomiu

- Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu

 

Patronat honorowy: Minister Nauki i Edukacji - prof. Przemysław Czarnek

 Patronat naukowy: Instytut Pamięci Narodowej

 

Regulamin konkursu

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe