II edycja Konkursu

Trwa II edycja konkursu historycznego "Wołyń - Pamięć Pokoleń" adresowanego do uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenów województw śląskiego i dolnośląskiego. 

 

Prace można przesyłać na adres biura poselskiego do dnia 31.03.2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)

 

Zadaniem konkursu jest przywrócić pamięć o kartach polskiej historii związanej z Kresami, w tym – szczególnie tragicznych wydarzeń – ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Polakach i nie tylko na Polakach na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej, którego 80 rocznicę w tym roku obchodzimy.

Konkurs nie ogranicza się wyłącznie do tej tematyki i obejmuje również sprawy: warunków i okoliczności wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich II RP, recepcji kultury i dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kresów Wschodnich II RP ujętych z perspektywy współczesnej młodzieży.

 

 

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w jednej
z dwóch kategorii:

a) praca literacka na jeden z trzech tematów:

- „Porównanie postaw Polaków Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów Polaków przed śmiercią z rąk nacjonalistów ukraińskich”,

- „Ksiądz Ludwik Wrodarczyk i Biskup Grzegorz Homyszyn bezkompromisowi obrońcy zasad chrześcijańskich w czasach tryumfu zła”

- „Mam kresowe korzenie? – czy istnieje międzypokoleniowy przekaz pamięci o Kresach”

b) praca obejmująca rejestrowanie lub transkrybowanie wspomnień bezpośrednich i pośrednich świadków, na jeden z dwóch tematów: - „Zbrodnia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej we wspomnieniach znanych mi osób”. - „ - wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich

 

Prace należy przesłać do dnia 15.04.2023 r. w formie wydruku lub pliku audiowizualnego wraz z kopią umieszczoną na opisanym imieniem i nazwiskiem nośniku pamięci typu pendrive – na adres: Biuro Poselskie Michała Wójcika ul. Mariacka 7/1 40-014 Katowice lub na adres e-mail: biuro@michalwojcik.eu

 

Nagrody:

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymają nagrody w formie wycieczek do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli Dla każdego uczestnika przewidziane są nagrody książkowe. Przewiduje się również nagrody dla nauczycieli lub opiekunów uczestników Konkursu, których prace zostały nagrodzone.

 

Organizatorzy:

- Pan Michał Wójcik – Minister - Członek Rady Ministrów

- Pani Beata Kempa – Poseł do Parlamentu Europejskiego

- Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

- Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z siedzibą w Bytomiu

- Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu

 

Patronat honorowy: Minister Nauki i Edukacji - prof. Przemysław Czarnek

Patronat naukowy: Instytut Pamięci Narodowej

 

Więcej informacji uzyskają pisząc na adres: biuro@michalwojcik.eu

28-12-2022

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe