Zespół "Śląsk" wspólną instytucją województwa i resortu kultury

Zespół

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz przedstawiciele zarządu województwa śląskiego podpisali w Koszęcinie umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.Dla powstałego w 1953 r. zespołu, uważanego za ambasadora polskiej kultury, umowa ma nie tylko znaczenie prestiżowe – oznacza to poprawę kondycji finansowej i lepsze warunki do rozwoju. Na mocy umowy ministerstwo przekazywać będzie zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast województwo śląskie 17 mln zł.

 

W dotychczas obowiązującym modelu finansowania w minionych ostatnich dwóch latach z budżetu województwa na utrzymanie „Śląska” przeznaczono średnio 19 mln zł rocznie. Poza wsparciem finansowym umowa ureguluje także sprawy związane z obsadą personalną dyrekcji zespołu. Uzgodnienia z ministrem będzie wymagało powołanie i odwołanie dyrektora zespołu i wicedyrektora do spraw artystycznych.

 

Podobne postępowanie dotyczy spraw związanych z tworzeniem organów opiniodawczo-doradczych „Śląska” oraz zmian w statucie. Umowa ma obowiązywać do końca 2019 roku. Obecnie w repertuarze „Śląska” znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych. W swoim dorobku zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska”. Cztery z nich posiadają status Złotej, a jedna Platynowej Płyty. Prowadzona na bardzo wysokim poziomie artystycznym działalność koncertowa uzupełniana jest działaniami edukacyjnymi.

 

Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o dziedzictwie artystycznym regionu.

Czytaj całość na: http://www.radiomaryja.pl/informacje/zespol-slask-wspolna-instytucja-wojewodztwa-resortu-kultury/28-09-2017

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe