Polskie dziecko nie trafi do ojca w Wielkiej Brytanii. Interweniował wiceminister

 

 W czwartek 11 stycznia Sąd Rejonowy w Gliwicach przychylił się do stanowiska Prokuratury Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach, oddalił wniosek obywatela Wielkiej Brytanii o wydanie mu małoletniej córki w trybie Konwencji haskiej.

 

 

 

Wniosek o wydanie córki złożył mieszkający w Wielkiej Brytanii ojciec dziecka, a zarazem obywatel brytyjski. W toku postępowania sądowego prokurator wskazał, że dziecko nie może zostać wydane ojcu zamieszkałemu w Anglii, zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem, albowiem sprzeczne byłoby to z dobrem dziecka. Sąd w całości uwzględnił te argumenty. W ocenie prokuratora powrót dziecka do Wielkiej Brytanii naraziłby je na szkodę fizyczną i psychiczną.

 

W sprawie interweniował sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Zwrócił się on do Prokuratury Krajowej z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie. Z korespondencji przekazanej mu przez matkę małoletniej dziewczynki wynikało, że zachowania ojca w czasie, w którym wspólnie zamieszkiwali na terenie Wielkiej Brytanii, nosiły znamiona przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pokrzywdzoną przestępczymi zachowaniami ojca była jego małoletnia córka.

 

Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód w Gliwicach, do której wpłynęło zawiadomienie matki dziewczynki, prowadzi także śledztwo dotyczące zdarzeń zaistniałych na terenie Wielkiej Brytanii na szkodę małoletniej dziewczynki. W toku tego postępowania prokurator wyjaśnia, czy doszło do popełnienia przestępstwa seksualnego wykorzystania małoletniego poniżej 15. roku życia (art. 200 par. 1 kodeksu karnego), seksualnego wykorzystania bezradności (art. 198 kodeksu karnego) i kazirodztwa (art. 201 kodeksu karnego). Postępowanie to jest w toku.

 

 

Źródło: https://www.wprost.pl/kraj/10097656/polskie-dziecko-nie-trafi-do-ojca-w-wielkiej-brytanii-interweniowal-wiceminister.html

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe