Michał Wójcik w tok fm:

Pani sędzia zapomniała, jak sama otrzymywała nominację - to politycy i rząd w Irlandii muszą wydać wiążącą decyzję, czy ktoś może zostać sędzią

— powiedział Michał Wójcik w rozmowie z tokfm.

Wiceminister sprawiedliwości mówił o swoich rozmowach z przedstawicielami Jugendamtu:

Jeśli polska propozycja zostanie przyjęta, dzieci będą utrzymywane w rodzinach zastępczych, gdzie będzie zachowana ich tożsamość, język, kultura. To przełom. Polska ma ogromny wpływ na to, że jest dziś szansa, by w kwestii praworządności właśnie zmienić tak istotną kwestię

— stwierdził.

 

 

Wójcik komentował też decyzję irlandzkiego sądu, który nie chciał zastosować ekstradycji wobec polskiego obywatela:

Pani sędzia z Irlandii podjęła błędną decyzję. Nie można byłoby wykonać tej ekstradycji, gdyby w Polsce torturowano więźniów, albo groziła im kara śmierci. Gdyby stan polskiego więziennictwa był fatalny. Natomiast to, że jest rozważana procedura z innego przepisu? Nie ma to żadnego znaczenia w tym kontekście. (…) Pani sędzia zapomniała, jak sama otrzymywała nominację - to politycy i rząd w Irlandii muszą wydać wiążącą decyzję, czy ktoś może zostać sędzią

— powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości.

Dlaczego w Niemczech sędziów wskazują politycy i państwu to nie przeszkadza? (…) Nie przeszkadzało państwu, gdy prof. Rzepliński - jako sędzia - mówił, że jest mu najbliżej do PO?

— dopytywał Wójcik prowadzącą wywiad red. Dominikę Wielowieyską.

 

 

Źródło: https://wpolityce.pl/polityka/386005-michal-wojcik-w-tok-fm-nie-przeszkadzalo-panstwu-gdy-prof-rzeplinski-jako-sedzia-mowil-ze-jest-mu-najblizej-do-po

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe