Michał Wójcik i Michał Woś w Katowicach: 7,5 miliona dla śląskich ochotniczych straży pożarnych

W sali marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się dziś konferencja, w której ogłoszone zostało solidne dofinansowanie dla działalności śląskich jednostek ochotniczej straży pożarnej. Tę dobrą wiadomość, w obecności Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka ogłosili wiceministrowie Michał Wójcik i Michał Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

 

Kwota 7,5 miliona złotych zostanie dla strażaków desygnowana z funduszu sprawiedliwości. Jest częścią wyodrębnionej  z tego funduszu przez Ministra Zbigniewa Ziobrę kwoty ponad stu milionów złotych. Pieniądze te zostaną wydane na najpotrzebniejszy sprzęt, a wnioski o jego zakup będą kierowane przez przedstawicieli gmin i powiatów. Skorzystać ma ponad 960 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Nigdy nie było programu, w ramach którego tak duże środki byłyby skierowane dla ochotniczych straży pożarnych  - powiedział w swoim przemówieniu Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik. - Mam nadzieję, że dysponując sprzętem odpowiedniej jakości jednostki te jeszcze lepiej będą niosły ludziom pomoc - dodał.


- Fundusz sprawiedliwości to specjalna pula środków pochodzących wprost od przestępców, od osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym, które są zobowiązane do świadczenia na rzecz funduszu właśnie po to, żeby można było z tych środków nieść pomoc tym najbardziej potrzebującym - poinformował Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

W spotkaniu udział wzięli poza ministrami i urzędnikami Śląskiego Urzędu także przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych.

 

 

Źródło: http://www.superkatowice.pl/nowosci,aktualnosci,1,1,ministrowie_michal_wojcik_i_mich,450.html

 

 

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe