Zachowanie tożsamości dzieci wraca na forum UE

 
Jeśli dziecko musi zostać odebrane cudzoziemcom, powinno trafić do rodziny zastępczej bliskiej mu kulturowo, religijnie i mówiącej w jego ojczystym języku - mówi Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Jesienią będzie to dyskutowane na forum Unii Europejskiej. Jak ustaliło Prawo.pl, to jeden z priorytetów prezydencji austriackiej jeśli chodzi o zmiany rozporządzenia Bruksela II BIS.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości uczcili bohaterów Powstania Warszawskiego

W 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w wielu miejscach w Polsce, a także w skupiskach polonijnych na całym świecie,  uczczono pamięć o uczestnikach heroicznego zrywu stolicy przeciw niemieckim okupantom, zapoczątkowanego 1 sierpnia 1944 r. W uroczystościach w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wójcik: Albo ktoś decyduje się na drogę sędziowską, albo decyduje się, żeby być politykiem. SN to najważniejszy sąd w Polsce

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem mieszania się sędziów w sprawy polityczne. Albo ktoś decyduje się na drogę sędziowską, albo decyduje się, żeby być politykiem. 

— podkreślił na antenie Radia Maryja wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, przypominając jednocześnie, że państwo opiera się na trzech filarach - władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Bliźniaczki z polskim obywatelstwem porwane we Francji. Jest reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo sprawiedliwości wystąpiło do francuskiego resortu sprawiedliwości z prośbą o opis sprawy zniknięcia bliźniaczek z polskim obywatelstwem - poinformował w środę w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Według doniesień mediów, czteroletnią Avę i Mię zabrał ich ojciec - Anglik. Matka, która jest Polką, po rozstaniu z mężczyzną zamieszkała z dziewczynkami we Francji.

Przełom w rozmowach w sprawie Jugendamtów

Lista polskich rodzin zastępczych i sieć Domów Polskich w Niemczech, a także stała polsko-niemiecka grupa robocza monitorująca działalność Jugendamtów - to najważniejsze postulaty Ministerstwa Sprawiedliwości, które podczas dzisiejszych (5 marca 2018 r.) rozmów w Berlinie zyskały akceptację strony niemieckiej.

Z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika w stolicy Niemiec doszło do pierwszego spotkania polskich i niemieckich ekspertów, którzy podjęli tematykę związaną m.in. z funkcjonowaniem Jugendamtów. Rozmowy mające na celu ochronę polskich dzieci w Niemczech zakończyły się przyjęciem przełomowych ustaleń.

Strona niemiecka, reprezentująca rząd federalny, wyraziła akceptację dla propozycji zgłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Najważniejsze z nich to utworzenie w Niemczech listy polskich rodzin zastępczych oraz Domów Polskich, gdzie znajdowałyby opiekę polskie dzieci, w przypadkach, gdy są rozdzielane z rodzicami. Sieć takich domów powinna powstać w dużych skupiskach polonijnych w Niemczech. Kolejny istotny polski postulat to powołanie, na mocy porozumienia międzyresortowego, stałej grupy roboczej, która na bieżąco w relacjach polsko-niemieckich zajmowałaby się sprawami związanymi z pieczą nad dziećmi. Również w tej kwestii strona niemiecka wyraziła aprobatę.

Wójcik dla wPolsce.pl o sprawie sędziego Topyły: "Gdyby zwykły Kowalski stanął przed sądem, to nie byłoby żadnych wątpliwości".

Konsultowałem tę sprawę z kilkoma osobami i nie miały co do niej najmniejszych wątpliwości, ale jak się okazuje dla Sądu Najwyższego były  —mówił dla telewizji wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do decyzji Sądu Najwyższego, który uniewinnił sędziego Topyłę od zarzutu kradzieży 50 zł.

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe