Wiceminister Michał Wójcik w Londynie – ważne wsparcie prawnej ochrony dzieci

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik zabiegał w Wielkiej Brytanii o aprobatę dla inicjatywy mającej na celu poprawę ochrony prawnej polskich dzieci za granicą.  Wczoraj (19 grudnia) w Londynie prowadził rozmowy między innymi z brytyjskim ministrem stanu ds. Dzieci i Rodziny Robertem Goodwillem oraz Rzecznikiem Praw Dziecka Anne Longfield.

 

 

Polsko-brytyjskie konsultacje są kontynuacją starań podejmowanych już wcześniej przez wiceministra Michała Wójcika podczas wizyt w Berlinie i Brukseli. Celem jest wprowadzenie do unijnego rozporządzenia przepisu, który zagwarantuje dzieciom, w razie umieszczenia ich w rodzinie zastępczej, prawo do poszanowania tożsamości, kultury, religii i języka. Chodzi o to, by dzieci, jeśli są kierowane pod zastępczą opiekę, trafiały do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej z kraju pochodzenia dzieci.

 

- W różnych krajach Unii Europejskiej dzieci pomimo tego, że na przykład mają obywatelstwo polskie są umieszczane w rodzinach, w których nie mówi się w języku polskim. Sądzę, że w ciągu kilku tygodni wypracujemy wspólną propozycję w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Mam nadzieję, że Brytyjczycy nas poprą – zapowiedział Michał Wójcik.

 

Rozmowy dotyczyły też innej polskiej propozycji, by w przypadku spraw opiekuńczych dotyczących dzieci z polskim obywatelstwem informacja o wszczęciu postępowania była bezzwłocznie przekazywana do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. To umożliwi podjęcie natychmiastowych działań.

 

- Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej mogli zacząć poszukiwać krewnych tego dziecka w Polsce, a jeżeli nie będzie to możliwe, polskiej rodziny zastępczej – podkreślił wiceminister.

Podnoszona była także kwestia zwiększenia ilości polskich rodzin zastępczych  w Wielkiej Brytanii, w których w razie konieczności polskie dzieci mogłyby być umieszczane.

 

Wiceminister wziął również udział w spotkaniu z grupą prawników, którzy prowadzą sprawy opiekuńcze polskich obywateli w Wielkiej Brytanii. Zaowocowało to cennymi informacjami na temat kłopotów prawnych, z jakimi borykają się Polacy w Wielkiej Brytanii.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Źródło: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10204,wiceminister-michal-wojcik-w-londynie--wazne.html

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe