Minister Wójcik: Będzie wspólna poprawka Grupy Wyszehradzkiej w sprawie opieki zastępczej nad dziećmi

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) zaproponują wspólną poprawkę do rozporządzenia regulującego kwestie związane z opieką zastępczą nad dziećmi - poinformował w środę w Parlamencie Europejskim wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

 

 

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Bruksela II bis, które dotyczy m.in. praw dzieci w trakcie procedury rozstrzygania sporów rozwodowych między małżonkami.

Podczas wysłuchania publicznego w PE dotyczącego regulacji w sprawie dzieci w rodzinach zastępczych Wójcik opowiadał o wprowadzanych w Polsce reformach, wskazując przy tym uwagę na luki w tym zakresie na poziomie unijnym.

To problem systemowy w całej UE, polegający na tym, że sprawa, gdzie dzieci mają być umieszczane, nie jest regulowana na poziomie prawa wspólnotowego

— podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

 

Wójcik zwrócił uwagę na problem umieszczania dzieci z polskim obywatelstwem w rodzinach zastępczych, w których nie mówi się po polsku.

Dziecko przechodzi traumę, gdy jest umieszczane w rodzinie, której nawet nie rozumie

— mówił. Jego zdaniem, prawo unijne należy tak zmienić, by chronić dobro dziecka w innych krajach UE w sytuacji, gdy jest ono na czas postępowania umieszczane w rodzinie zastępczej.

Dlatego - zaznaczył Wójcik - Grupa Wyszehradzka zaproponuje wspólnie odpowiednią poprawkę do prawa UE, która ma wypełnić istniejącą lukę w rozporządzeniu Bruksela II bis.

Propozycja wspólnej poprawki do rozporządzenia dotyczącego opieki zastępczej nad dziećmi z pewnością znajdzie poparcie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Mamy już poparcie Rumunii

— powiedział w środę w Brukseli wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Chodzi o to, żeby dzieci były umieszczane w rodzinach zastępczych, gdzie mówi się w języku danego dziecka, gdzie utrzymuje się tradycję, kulturę, język, ale też religię. To jest bardzo ważne

— powiedział Wójcik na konferencji w Brukseli.

 

W konferencji wziął udział również wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki (PiS).

Polski rząd razem z przedstawicielami trzech innych w ramach Grupy Wyszehradzkiej proponuje pewne zmiany, które idą w kierunku zwiększenia realnej opieki nad polskimi - i nie tylko polskimi - dziećmi, które są zabierane naturalnym rodzicom i umieszczane w rodzinach zastępczych. Często dzieje się to z naruszeniem elementarnych wartości i wolności

— powiedział Czarnecki.

 

Wskazał, że w przypadku polskich dzieci problemy występują obecnie w Niemczech, Norwegii i Holandii.

Posłanka do PE Jadwiga Wiśniewska (PiS) powiedziała, że w tej materii najważniejszą sprawą powinno być dobro dziecka.

Ono jest ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami krajowymi. Myślę, że propozycja, jaką przedstawił pan minister Wójcik, znajdzie uznanie na forum UE. Ona koncentruje się przede wszystkim na dobru dziecka

— powiedziała.

 

Dodała, że należy skończyć z sytuacją, w której dzieci są przekazywane do obcych językowo rodzin zastępczych.

Nie może być zgody na to, aby fundować dzieciom traumę. Tożsamość językowa, kulturowa, religijna przy przekazywaniu dzieci, jeśli zachodzi taka konieczność, powinna być zachowana

— podkreśliła.

 

W Unii Europejskiej żyje 16 mln rodzin, w których małżonkowie są różnej narodowości lub mają różne obywatelstwa. Rocznie w UE dochodzi do 140 tys. rozwodów w tego rodzaju rodzinach. Wójcik już w zeszłym roku lobbował w Brukseli za rozwiązaniami przewidującymi, by w razie konieczności zapewnienia opieki zastępczej dziecku umieszczano je w możliwie najbardziej kulturowo zbliżonej rodzinie zastępczej. Ma to umożliwić zachowanie ciągłości tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej, zgodnie z art. 8 Konwencji Praw Dziecka.

 

Polska chciałaby wykorzystać toczące się właśnie prace nad nowelizacją rozporządzenia Bruksela II bis. Mówi ono o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoją opinię do nowelizacji rozporządzenia, które ma lepiej chronić najmłodszych w międzynarodowych sporach rozwodowych. Europosłowie zaproponowali, aby w przypadku umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej za granicą zadbano, by rodzeństwa nie były rozdzielane, a dziecko było powierzane rodzinie m.in. o tym samym pochodzeniu etnicznym czy wyznaniu. Posłowie nalegają również, by w takim przypadku ciągłość w wychowaniu dziecka została zachowana.

 

Rozporządzenie Bruksela II mówi o jurysdykcji, wykonywaniu i uznawaniu orzeczeń sądowych w sprawach małżeńskich i wykonywania władzy rodzicielskiej, z uwzględnieniem uprowadzeń rodzicielskich. Reguluje ono kwestie takie jak powierzenie pieczy nad dzieckiem, przyznanie opieki, kwestie styczności z dzieckiem, wyznaczania osób lub jednostek odpowiedzialnych za majątek dziecka i jego reprezentowanie, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej. Reguluje także sprawy postępowania w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę.

 

 

Źródło: https://wpolityce.pl/polityka/378079-minister-wojcik-bedzie-wspolna-poprawka-grupy-wyszehradzkiej-w-sprawie-opieki-zastepczej-nad-dziecmi

Z Facebooka

Z Twittera

Nawigacja

Moje profile społecznościowe